Specialisatie

Advocatenkantoor de Backer - Gent - SpecialisatieHet kantoor van Advocaat Edwin De Backer is ontstaan in het jaar 1988, na een uitgebreide werkervaring als advocaat in loondienst, en biedt zowel de bedrijfswereld als de particulier een kwalitatief hoogstaand en correct antwoord op alle juridische problemen.
We wensen een zo volledig mogelijke dienstverlening te geven : het kantoor behandelt vrijwel alle soort zaken binnen alle takken van het recht. Toch hebben we door de jaren heen vooral een stevige reputatie en kennis opgebouwd in een aantal materies:

SPECIALISATIEGEBIEDEN

 1. BURGERLIJK RECHT

  1.1. Contractenrecht

  Elke overeenkomst strekt de partijen die ze hebben aangegaan tot wet. Vandaag de dag kent het contractenrecht een aanzienlijk belang. Het dagelijkse leven wordt beheerst door de verbintenissen die worden aangegaan. De zeer dikwijls aanzienlijke financiële implicaties van overeenkomsten, vereisen een gespecialiseerde aanpak, waarbij hoge eisen worden gesteld aan de juridische vormgeving.

  Het kantoor staat in voor:

  adviezen bij het afsluiten van contracten
  het opstellen en negotiëren van overeenkomsten
  het oplossen van interpretatiegeschillen
  navolging van de contracten en opvolging van de afdwingbaarheid van het contract

  1.2. Zakenrecht

  Dit deel van het recht beheerst het statuut van de goederen. Het gaat onder meer over eigendom en zakelijke rechten zoals vruchtgebruik, erfdienstbaarheid, recht van opstal enz.

  Het kantoor specialiseert zich in volgende materies:

  Huur: eenieder heeft wellicht ooit te maken met de huur van een onroerend goed, weze het ten privatieve titel bij het huren van een huis of appartement, bestemd voor bewoning, of ten professionele titel bij het uitbaten van een handelszaak. De wet op de woninghuur is toepasselijk op alle particuliere huur van huizen of appartementen met het oog op het vestigen van de hoofdverblijfplaats. Het kantoor behandelt zowel de contractuele materies als de geschillen die hieruit kunnen voortspruiten, zowel voor de verhuurder als de huurder. De specificiteit van de handelshuur vergt tevens een strikte opvolging en vakbekwame begeleiding. Het kantoor is ook actief op het vlak van de sociale huisvesting.

  Appartementsmede-eigendom: het Burgerlijk wetboek bevatte aanvankelijk weinig bepalingen in verband met appartementsrecht. Pas met de ontwikkeling van de verticale bebouwing, werd de noodzaak ingezien van regulering van de interne verhoudingen van de diverse actoren. De wet op de appartementsmede-eigendom bracht verandering en verleende rechtspersoonlijkheid aan de Vereniging der mede-eigenaars van gebouwen.

  Het kantoor behartigt de belangen van diverse VME en syndici in de uitvoering van hun beheerstaken, zoals:

  verlenen van adviezen met betrekking tot verdeling van de lasten
  aanpassing van de basisakten en bepaling van de aandelen
  begeleiding van algemene vergaderingen van mede-eigenaars
  geschillen tussen de VME en eigenaars of eigenaars onderling
  Aannemings- en bouwrecht: beslaat diverse aspecten van het verbintenissenrecht, milieurecht, administratief en zakelijk recht, die meestal door elkaar lopen.

  Een gespecialiseerde kennis is noodzakelijk voor:

  het verlenen van adviezen bij aannemingen en bouwwerken
  het opstellen van aannemingscontracten en architectenovereenkomsten
  planschade
  betwistingen van aansprakelijkheid
  bijstand bij voorlopige en definitieve opleveringen

 2. STRAFRECHT

  Het strafrecht houdt verband met alles wat te maken heeft met misdrijven zoals overtredingen (verkeersrecht), wanbedrijven (correctionele misdrijven) of misdaden (assisen). De meeste misdrijven kunnen uitmonden in boetes, maar ook in effectieve gevangenisstraffen of alternatieve bestraffingen.

  Bijstand van een advocaat is onmisbaar: verkeersinbreuken of ongevallen kunnen verregaande medische en financiële gevolgen hebben, zwaardere inbreuken kunnen vrijheidsberovende maatregelen met zich mee brengen.

  Het kantoor kan terugbuigen op jarenlange ervaring in de behandeling van strafdossiers allerhande, zodat het u kan bijstaan in:

  verkeersrecht : zowel met het oog op de strafrechtelijke verdediging als de behartiging van de burgerlijke belangen (schadevergoedingen)
  voorlopige hechtenis
  klachten met burgerlijke partijstelling bij de onderzoeksrechter
  behandeling ten gronde voor Politierechtbank of Correctionele Rechtbank
  strafbemiddeling en alternatieve straffen, procedures bij de strafuitvoeringsrechtbanken
  behandeling in graad van beroep

 3. SOCIAAL RECHT

  Het sociaal recht regelt de verhoudingen tussen werkgever en werknemer, alsook de sociale zekerheid van alle actoren van het economisch leven. Daarbij kunnen allerlei betwistingen ontstaan, gaande van het recht op loon, de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, over het recht op ongeschiktheiduitkeringen of wettelijk pensioen, tot erkenning en vergoeding van arbeidsongevallen of beroepsziekten.

  Advocaat De Backer is licentiaat sociaal recht en derhalve uitstekend geplaatst om

  bijstand te verlenen door:

  het opstellen van overeenkomsten tussen werkgever en werknemer
  bijstand in geschillen tussen de werkgever en zijn werknemer(s) over het loon, over een reorganisatie, een wijziging van de functie, de beëindiging van een arbeidsovereenkomst
  geschillen in verband met erkenning, homologatie en vergoeding van arbeidsongevallen
  tussenkomst bij inbreuken op de sociale wetgeving

 4. HANDELSRECHT

  Het handelsrecht beheerst het economisch leven en vennootschappen nemen daarin een zeer bijzondere plaats in.

  De vennootschapswetgeving is bijzonder complex geworden, waarbij niet alleen vragen worden gesteld naar de interne verhoudingen en aansprakelijkheden van de bestuurders, maar ook de globalisering van de wereldeconomie bijzondere problemen stelt van fusie, overname, franchising en joint-ventures.

  Het kantoor behartigt vennootschapsrechterlijke aangelegenheden bij:

  het oprichten van vennootschappen
  het openen van filialen en bijkantoren van Belgische en buitenlandse vennootschappen
  het opstellen van aandeelhoudersovereenkomsten, de overdracht van aandelen en het juridisch beheer van vennootschapsstructuren
  overnames en reorganisaties

 5. VERENIGINGEN

  Er wordt bijstand verleend aan individuen en groepen van individuen bij hun verenigingleven.

  Een feitelijke vereniging heeft immers geen rechtspersoonlijkheid en herleidt alles tot de contractuele band tussen de "leden". Daar vaak niets schriftelijk geregeld brengt dit de nodige problemen met zich mee. Het kantoor beschikt over de nodige kennis en ervaring om daaraan het hoofd te bieden.

  Een v.z.w. heeft daarentegen wel rechtspersoonlijkheid, wat betekent dat deze als zelfstandige entiteit deel neemt aan het rechtsleven. De oorsprong ligt in een "overeenkomst" tussen de oprichters, die eens geformaliseerd, als gevolg heeft dat de vereniging van de oprichters rechtspersoonlijkheid verkrijgt.

  U kan bij het kantoor terecht voor concrete professionele en gespecialiseerde informatie, advies en bijstand aangaande:

  de oprichting van een vereniging zonder winstoogmerk
  oprichtingsakte en statuten op maat
  juridische bijstand of vertegenwoordiging bij het opstellen van overeenkomsten
  begeleiden en adviseren bij geschillen en verdediging bij (gerechtelijke) procedures
  aansprakelijkheidsthema's voor beheerders
  begeleiding bij ontbinding en vereffening van een vereniging

Back to Top
Cookie-instellingen aanpassen

Beste gebruikers, deze site bewaart cookies op uw computer. Het doel is om uw ervaring op onze website te verbeteren en u tegelijkertijd meer gepersonaliseerde diensten aan te bieden.

Als u meer informatie wilt over de cookies die wij gebruiken, raadpleeg dan ons Privacybeleid. Door cookies te accepteren, stemt u in met het gebruik ervan. U kunt de instellingen van de cookies ook aanpassen.

Als u weigert, worden uw gegevens niet bijgehouden wanneer u deze site bezoekt. Er wordt slechts één cookie gebruikt in uw browser om uw voorkeur dat u niet gevolgd wilt worden te onthouden.

 • Instellingen aanpassen
 • Alle cookies accepteren en verdergaan naar de site