Tel:
09 223 86 17 09 223 86 17
Adres:
Coupure Rechts 386 - 9000 Gent

Wij verdedigen uw belangen.
Neem contact op om een afspraak te maken.

Honoraria van een advocaat

Advocatenkantoor de Backer - Honoraria

U wenst juridische stappen te ondernemen, maar bent wat onzeker over de kosten die hiermee gepaard gaan? Duidelijkheid is hier van belang van bij het eerste contact, want het liefst steekt u natuurlijk energie in de opvolging van uw zaak en niet in het bijhouden van de rekening. Op deze pagina vindt u dan ook alle informatie over de honoraria die we als advocaat in Gent hanteren.

Opvolging kosten

Laten we eerlijk zijn, het is niet altijd mogelijk bij het opstarten van een dossier een nauwkeurige schatting te maken omtrent erelonen en kosten. Niettemin trachten wij steeds u vooraf zo nauwkeurig mogelijk in te lichten omtrent de financiële gevolgen van de behandeling van uw zaak. Van zodra we merken dat de kosten hoger zouden kunnen oplopen, zullen we u dit ook snel communiceren. Zo kunt u met een gerust gemoed en in de beste omstandigheden met ons samenwerken.

Tarieven ereloon

Het kantoor werkt op basis van uurtarieven en aanwijsbare kosten. Het is immers onmogelijk om vooraf te bepalen wat een opdracht precies zal kosten daar de prestaties en de kosten sterk uiteen kunnen lopen van dossier tot dossier. De evolutie van een dossier is namelijk afhankelijk van diverse factoren die in de meeste gevallen afhankelijk zijn van de onderscheiden belangen van de betrokken partijen.
Met het oog op het bevorderen van de transparantie, worden in de mate van het mogelijke vooraf afspraken gemaakt, waarbij een idee wordt gegeven van de diverse elementen van de ereloon- en kostenstaat.
Er zijn ook mogelijkheden tot het afsluiten van abonnementen voor vaste klanten waarbij vaste periodieke tarieven worden overeengekomen. Los daarvan kunnen bepaalde tarieven worden afgesproken voor de invordering van facturen.
Het basisuurloon bedraagt € 125,00 en omvat het zuiver juridisch werk (consultaties, het opstellen van conclusies, het bestuderen van argumentaties tegenpartij, adviezen, opzoekingen studie van dossiers…) daarbij ook begrepen het administratief werk dat nodig is om dit juridisch werk mogelijk te maken, alsook de vacaties en de pleidooien. Het basisuurtarief dekt ook de niet aanwijsbare kosten, die onmisbaar zijn om de advocaat in staat te stellen zijn diensten te kunnen leveren (zoals kantoororganisatie, bijscholing, …). Het tarief kan op grond van bepaalde criteria, zoals hoogdringendheid, belang van de zaak, complexiteit, resultaat, enz., met een coëfficiënt worden verhoogd. Bij hoogdringendheid is dat +25%.

Tarieven kosten

Deze kosten zijn de uitgaven die de advocaat maakt voor rekening van de cliënt met betrekking tot de hem toevertrouwde opdracht. Deze kosten bestaan uit de algemene en variabele kantoorkosten, alsook uit de specifieke kosten, eigen aan het dossier.

Algemene kosten

Vaste kosten (kosten die aanwijsbaar zijn, maar niet gemaakt zijn voor een specifiek dossier doch de advocaat in staat stellen zijn opdracht te volbrengen, zoals huur, verzekeringen, elektriciteit, kantoorbenodigdheden enz.).
Variabele kosten (kosten die niet aanwijsbaar zijn maar wel betrekking hebben op de opdracht, zoals loonkost personeel, sociaal secretariaat, drukwerk, ...).
Deze kosten worden uitgedrukt in een vast percentage van het ereloon: 20%

Specifieke kosten

Opening dossier (forfait voor ingeven van gegevens in computer, fysieke creatie dossier en ondermappen, aanbrengen van gegevens op map, …)

€ 75,00

Uitgaande correspondentie (kostprijs voor papier, inkt, dubbels, verzendingskosten, omslagen, …)

€ 7,00

Aangetekende zendingen (opleg)

€ 12,00

Verplaatsingen: per km

€ 0,40

Fotokopies

€ 0,50

Boekhoudkundige verrichtingen

€ 0,50

Telefoon

€ 0,50

Telefax

€ 3,72

E-mailverkeer

€ 1,50

Gerechtskosten

p.m.

Kosten eigen aan het dossier (buitenland, seminaries, vertaling, …)

p.m.

Voor meer informatie over de honoraria die we als advocaat aanrekenen, kan u gerust contact opnemen met Advocatenkantoor De Backer in Gent.

Beste gebruikers, deze site bewaart cookies op uw computer.
Het doel is om uw ervaring op onze website te verbeteren en u tegelijkertijd meer gepersonaliseerde diensten aan te bieden. Cookies worden ook gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Als u meer informatie wilt over de cookies die wij gebruiken, raadpleeg dan ons Privacybeleid. Door cookies te accepteren, stemt u in met het gebruik ervan. U kunt de instellingen van de cookies ook aanpassen. Als u weigert, worden uw gegevens niet bijgehouden wanneer u deze site bezoekt. Er wordt slechts één cookie gebruikt in uw browser om uw voorkeur dat u niet gevolgd wilt worden te onthouden.
Cookie-instelling bewerken