Tel:
09 223 86 17 09 223 86 17
Adres:
Coupure Rechts 386 - 9000 Gent

Wij verdedigen uw belangen.
Neem contact op om een afspraak te maken.

Specialisatiegebieden die we als advocaat nauwgezet beheersen

Advocatenkantoor de Backer - Specialisatie

Het kantoor van Advocaat Edwin De Backer werd opgericht in 1988, na een uitgebreide werkervaring als advocaat in loondienst, en biedt zowel de bedrijfswereld als particulieren een kwalitatief hoogstaand en correct antwoord op alle juridische problemen. Ons kantoor behandelt vrijwel alle soort zaken binnen alle takken van het recht. Toch hebben we door de jaren heen vooral een stevige reputatie en kennis opgebouwd in een aantal materies en specialisatiegebieden als advocaat in Gent.

Burgerlijk recht

Contractenrecht

Elke overeenkomst strekt de partijen die ze hebben aangegaan tot wet. Vandaag de dag kent het contractenrecht een aanzienlijk belang. Het dagelijkse leven wordt beheerst door de verbintenissen die worden aangegaan. De zeer dikwijls aanzienlijke financiële implicaties van overeenkomsten, vereisen een gespecialiseerde aanpak, waarbij hoge eisen worden gesteld aan de juridische vormgeving.
Het kantoor staat in voor:

 • Adviezen bij het afsluiten van contracten
 • Het opstellen en negotiëren van overeenkomsten
 • Het oplossen van interpretatiegeschillen
 • Navolging van de contracten en opvolging van de afdwingbaarheid van het contract

Zakenrecht

Dit deel van het recht beheerst het statuut van de goederen. Het gaat onder meer over eigendom en zakelijke rechten zoals vruchtgebruik, erfdienstbaarheid, recht van opstal enz.
Het kantoor specialiseert zich in volgende materies:

 • Huur: eenieder heeft wellicht ooit te maken met de huur van een onroerend goed, zijnde het ten privatieve titel bij het huren van een huis of appartement, bestemd voor bewoning, of ten professionele titel bij het uitbaten van een handelszaak. De wet op de woninghuur is toepasselijk op alle particuliere huur van huizen of appartementen met het oog op het vestigen van de hoofdverblijfplaats. Het kantoor behandelt zowel de contractuele materies als de geschillen die hieruit kunnen voortspruiten, zowel voor de verhuurder als de huurder. De specificiteit van de handelshuur vergt tevens een strikte opvolging en vakbekwame begeleiding. Het kantoor is ook actief op het vlak van de sociale huisvesting.
 • Appartementsmede-eigendom: het Burgerlijk Wetboek bevatte aanvankelijk weinig bepalingen in verband met appartementsrecht. Pas met de ontwikkeling van de verticale bebouwing, werd de noodzaak ingezien van regulering van de interne verhoudingen van de diverse actoren. De wet op de appartementsmede-eigendom bracht verandering en verleende rechtspersoonlijkheid aan de vereniging der mede-eigenaars van gebouwen.

Het kantoor behartigt de belangen van diverse VME en syndici in de uitvoering van hun beheerstaken, zoals:

 • Verlenen van adviezen met betrekking tot verdeling van de lasten
 • Aanpassing van de basisakten en bepaling van de aandelen
 • Begeleiding van algemene vergaderingen van mede-eigenaars
 • Geschillen tussen de VME en eigenaars of eigenaars onderling
 • Aannemings- en bouwrecht: beslaat diverse aspecten van het verbintenissenrecht, milieurecht, administratief en zakelijk recht, die meestal door elkaar lopen

Een gespecialiseerde kennis is noodzakelijk voor:

 • Het verlenen van adviezen bij aannemingen en bouwwerken
 • Het opstellen van aannemingscontracten en architectenovereenkomsten
 • Planschade
 • Betwistingen van aansprakelijkheid
 • Bijstand bij voorlopige en definitieve opleveringen

Strafrecht

Het strafrecht houdt verband met alles wat te maken heeft met misdrijven zoals overtredingen (verkeersrecht), wanbedrijven (correctionele misdrijven) of misdaden (assisen). De meeste misdrijven kunnen uitmonden in boetes, maar ook in effectieve gevangenisstraffen of alternatieve bestraffingen.
Bijstand van een advocaat is onmisbaar: verkeersinbreuken of ongevallen kunnen verregaande medische en financiële gevolgen hebben, zwaardere inbreuken kunnen vrijheidsberovende maatregelen met zich meebrengen.
Het kantoor in Gent kan terugbuigen op jarenlange ervaring in de behandeling van strafdossiers allerhande, zodat het u kan bijstaan in:

 • Verkeersrecht: zowel met het oog op de strafrechtelijke verdediging als de behartiging van de burgerlijke belangen (schadevergoedingen)
 • Voorlopige hechtenis
 • Klachten met burgerlijke partijstelling bij de onderzoeksrechter
 • Behandeling ten gronde voor politierechtbank of correctionele rechtbank
 • Strafbemiddeling en alternatieve straffen, procedures bij de strafuitvoeringsrechtbanken
 • Behandeling in graad van beroep

Sociaal recht

Het sociaal recht regelt de verhoudingen tussen werkgever en werknemer, alsook de sociale zekerheid van alle actoren van het economisch leven. Daarbij kunnen allerlei betwistingen ontstaan, gaande van het recht op loon, de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, over het recht op ongeschiktheiduitkeringen of wettelijk pensioen, tot erkenning en vergoeding van arbeidsongevallen of beroepsziekten.
Advocaat De Backer is licentiaat sociaal recht en derhalve uitstekend geplaatst om bijstand te verlenen door:

 • Het opstellen van overeenkomsten tussen werkgever en werknemer
 • Bijstand in geschillen tussen de werkgever en zijn werknemer(s) over het loon, over een reorganisatie, een wijziging van de functie, de beëindiging van een arbeidsovereenkomst
 • Geschillen in verband met erkenning, homologatie en vergoeding van arbeidsongevallen
 • Tussenkomst bij inbreuken op de sociale wetgeving

Handelsrecht

Het handelsrecht beheerst het economisch leven en vennootschappen nemen daarin een zeer bijzondere plaats in. De vennootschapswetgeving is bijzonder complex geworden, waarbij niet alleen vragen worden gesteld naar de interne verhoudingen en aansprakelijkheden van de bestuurders, maar ook de globalisering van de wereldeconomie bijzondere problemen stelt van fusie, overname, franchising en joint-ventures.
Het kantoor behartigt vennootschaps-rechterlijke aangelegenheden bij:

 • Het oprichten van vennootschappen
 • Het openen van filialen en bijkantoren van Belgische en buitenlandse vennootschappen
 • Het opstellen van aandeelhoudersovereenkomsten, de overdracht van aandelen en
 • Het juridisch beheer van vennootschapsstructuren
 • Overnames en reorganisaties

Verenigingen

Er wordt bijstand verleend aan individuen en groepen van individuen bij hun verenigingsleven. Een feitelijke vereniging heeft immers geen rechtspersoonlijkheid en herleidt alles tot de contractuele band tussen de "leden". Daar er vaak niets schriftelijk geregeld is, brengt dit de nodige problemen met zich mee. Het kantoor beschikt over de nodige kennis en ervaring om daaraan het hoofd te bieden.
Een vzw heeft daarentegen wel rechtspersoonlijkheid, wat betekent dat deze als zelfstandige entiteit deelneemt aan het rechtsleven. De oorsprong ligt in een "overeenkomst" tussen de oprichters, die eens geformaliseerd, als gevolg heeft dat de vereniging van de oprichters rechtspersoonlijkheid verkrijgt.
U kan bij het kantoor terecht voor concrete professionele en gespecialiseerde informatie, advies en bijstand aangaande:

 • De oprichting van een vereniging zonder winstoogmerk
 • Oprichtingsakte en statuten op maat
 • Juridische bijstand of vertegenwoordiging bij het opstellen van overeenkomsten
 • Begeleiden en adviseren bij geschillen en verdediging bij (gerechtelijke) procedures
 • Aansprakelijkheidsthema’s voor beheerders
 • Begeleiding bij ontbinding en vereffening van een vereniging

Wenst u meer informatie over de specialisatiegebieden van advocaat Edwin De Backer? Neem dan gerust contact met ons op of maak een afspraak om uw juridische vraagstukken aan ons voor te leggen.

Beste gebruikers, deze site bewaart cookies op uw computer.
Het doel is om uw ervaring op onze website te verbeteren en u tegelijkertijd meer gepersonaliseerde diensten aan te bieden. Cookies worden ook gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Als u meer informatie wilt over de cookies die wij gebruiken, raadpleeg dan ons Privacybeleid. Door cookies te accepteren, stemt u in met het gebruik ervan. U kunt de instellingen van de cookies ook aanpassen. Als u weigert, worden uw gegevens niet bijgehouden wanneer u deze site bezoekt. Er wordt slechts één cookie gebruikt in uw browser om uw voorkeur dat u niet gevolgd wilt worden te onthouden.
Cookie-instelling bewerken